Jak zabezpečit domov proti požáru a co dělat, když přesto propukne
Pohled na plápolající plameny má zpravidla příjemné až uklidňující účinky, pokud jde tedy o oheň v krbu nebo v kontrolovaném ohništi. Pozorování požáru pohlcující záclony, nábytek a další příslušenství domácnosti v nás vzbudí celou škálu emocí, příjemné ale nejspíš nebudou. Přečtěte si, jaké kroky v rámci požární ochrany podniknout, abyste je pokud možno nemuseli nikdy zažít nebo aspoň věděli, jak v takových případech jednat. 
 
 
Domov každého z nás je jakýmsi útočištěm, kde bychom se měli cítit nejen komfortně, ale především bezpečně. Někdy však bohužel stačí i drobná chyba nebo krátká nepozornost a důsledky mohou vést k domácímu požáru. Když vypukne, ohrožení čelí nejen nemovitost a majetek, ale zejména vaše zdraví a životy lidí. Požární ochrana domova by tak měla patřit mezi vaše priority.
 

Požáry a jejich příčiny i důsledky v číslech 

Pohled na plápolající plameny má zpravidla příjemné až uklidňující účinky, pokud jde tedy o oheň v krbu nebo v kontrolovaném ohništi. Pozorování požáru pohlcující záclony, nábytek a další příslušenství domácnosti v nás vzbudí celou škálu emocí, příjemné ale nejspíš nebudou. Přečtěte si, jaké kroky v rámci požární ochrany podniknout, abyste je pokud možno nemuseli nikdy zažít nebo aspoň věděli, jak v takových případech jednat. 

Příčiny požárů v domácnostech za rok 2023 v České republice a jejich četnost jsou podle statistické ročenky Hasičského záchranného sboru následující: 
 
 • V roce 2023 vzniklo celkem 1262 požárů způsobených nevyhovujícím technickým stavem komína, z toho 1 123 případů vzniklo vznícením sazí. Jde o 1% nárůst oproti předchozímu roku. 
 • Dalších 542 požárů způsobila nedbalost při tepelné přípravě potravin, nejčastěji v důsledku vznícení olejů při smažení nebo fritování. V tomto případě se jedná o 3% nárůst oproti předchozímu roku. 
 • Ve výše uvedených případech došlo k úhrnné škodě ve výši přes 108,7 milionů Kč; celkem se zranilo 154 osob. 
 
Pro stručnost výše uvádíme konkrétní čísla pouze u nejčastějších příčin požárů v domácnostech. Většinou jsou požáry důsledkem lidské činnosti, ať už úmyslné (záměrné zapálení), nebo neúmyslné (usnutí s cigaretou, neopatrnost při manipulaci s ohněm). Mezi další poměrně časté příčiny patří: 
 
 • neodborné zásahy a opravy především elektroinstalací, do této kategorie ale v zásadě spadají i špatně prováděné rekonstrukce, během kterých dochází k broušení a svařování, 
 • nesprávné používání topných zařízení (typicky jde o krby nebo elektrické přímotopy), 
 • zapnuté spotřebiče nevhodné pro dlouhodobé používání, 
 • skladování hořlavin v blízkosti tepla, nebo dokonce otevřeného ohně. 
 
Asi nejvíce alarmující číslo v souvislosti s požáry je 104. Právě tolik osob loňský rok zahynulo v přímé nebo nepřímé souvislosti s požárem (v důsledku popálenin, intoxikace zplodinami hoření nebo z jiných nespecifikovaných příčin). Právě zmíněný toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí při požárech. Domácnosti jsou totiž plné vybavení z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří. Přitom dochází k úniku značného množství toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie, ale i elektroizolace). 
 
 
 
 

Jak můžete posílit požární ochranu své domácnosti? 

Začněme tím nejjednodušším, organizačními a bezpečnostními opatřeními, která stojí „pouze“ váš čas. Na druhou stranu vám díky preventivnímu charakteru mohou spoustu starostí ušetřit (a v krajním případě i zdraví a život). Nebezpečí totiž může plynout i z běžných činností v domácnosti – např. hra dětí, vaření, kutilství apod. 
 

Tipy na organizační posílení požární ochrany pro domácnosti 

Řiďte se následujícími pravidly: 
 
 • Neponechávejte otevřený plamen bez dozoru, tj. sporák, svíčky, krb apod. Zabezpečte jej, aby nemohlo dojít k zapálení hořlavých materiálů v jeho blízkosti. 
 • Buďte opatrní při vaření, zejména při smažení, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pokud už dojde ke vznícení pánve s rozpáleným olejem, nikdy ji nehaste proudem vody ve dřezu, namísto toho se pokuste plamen zadusit např. vlhkou utěrkou. 
 • Zabraňte přístupu dětí a domácích mazlíčků k otevřenému ohni nebo jeho zdrojům (zapalovač, zápalky), děti poučte o nebezpečí vzniku požáru a protipožárních postupech. 
 • Nekuřte v posteli a neodkládejte cigarety na hořlavý materiál, pokud odhazujete nedopalky do koše, vždy se ujistěte, že jsou dokonale uhašené. 
 • Do blízkosti zdrojů tepla neumisťujte žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla.  Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob. 
 • Odpojte elektrospotřebiče ze sítě, pokud je dlouhodobě nepoužíváte. Všechny spotřebiče používejte výhradně dle pokynů v souladu s dokumentací výrobce. 
 • Zapamatujte si umístění a způsob používání přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů. 
 • Provádějte pravidelné revize a kontroly komínů i elektroinstalace (včetně pravidelných revizí uzemnění bleskosvodů).   
 
 

Organizační tipy pro případ požáru 

Ani sebelepší protipožární prevence nedokáže 100% zajistit, že k požáru nedojde. Pokud se tak bohužel přeci jen stane, řiďte se těmito doporučeními: 
 
 • Zachovejte klid a rychle vyhodnoťte situaci, abyste mohli efektivně reagovat. 
 • Okamžitě kontaktujte hasiče voláním na číslo 150, uveďte své jméno, adresu a připojte i popis situace. 
 • V případě rychle se šířícího požáru ihned opusťte budovu a pomozte i ostatním osobám se bezpečně evakuovat. 
 • Informujte osoby v okolí o nebezpečí, a pokud je to možné, použijte hasicí přístroj (nesnažte se ale uhasit velký požár vlastními silami). 
 • Při opuštění domu nezamykejte dveře, a pokud je to možné, vypněte hlavní jistič. 
 • Nezabývejte se záchranou osobních věcí, může to ohrozit vaši cestu do bezpečí. 
 • Nevystavujte elektrická zařízení vodě a neotevírejte okna, což by mohlo požár rozdmýchat. 
 • Pohybujte se při silném zadýmení při zemi a chraňte své dýchací cesty mokrým kusem látky. 
 
 

Pasivní protipožární systémy a jejich součásti 

Další sadu opatření představují pasivní technické prostředky požární ochrany. Ty už vás budou něco stát, ale výrazně zvýší vaši bezpečnost. 
 
 • Používejte materiály zpomalující hoření – tento tip uplatníte spíše ve fázi výstavby domu. Volte stavební materiály zpomalující hoření. Patří k nim mj. nehořlavé pěny nebo ohnivzdorné okenní fólie. Vhodné jsou i ohnivzdorné těsnící materiály.   
 • Protipožární dveře – poskytují zvýšenou odolnost proti teplu, požáru a kouři, čímž pomáhají bránit šíření požáru v budově. Standardně jejich prohoření trvá minimálně 30 minut, což by vám mělo poskytnout dostatek času před příjezdem hasičů. Nejlepší protipožární dveře dokážou izolovat prostor od tepla a kouře až 180 minut a odolat teplotám až 1000 °C. U bytových domů, kancelářských prostor a veřejných budov jsou protipožární dveře nutností. 
 • Hasicí přístroje – zákon vyžaduje, aby byly rodinné domy vybavené alespoň jedním hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34 A pro pevné látky, zatímco v bytových domech postačí přístroje s nižším výkonem 13 A nebo 21 A. Hasicí přístroje dostupné za ceny okolo 700 korun mohou být životně důležité – jejich použití v kritických momentech dokáže zachránit majetek i životy (nezapomeňte však, že nesmíte hasit elektrická zařízení vodními nebo pěnovými hasicími přístroji). 

 

Aktivní technické prostředky požární ochrany 

Skutečně robustním řešením je EPS – systém elektronické požární signalizace. Jde o řešení pro systémy detekce požáru, úniku plynů a související doplňky pro objekty všech kategorií. V případě rodinných domů nebo bytů jde však o řešení velmi nákladné a v zásadě o poněkud předimenzované. 
 
Rozumnou alternativu pro domácnosti tak představují autonomní hlásiče požáru a kouře. Jedná se o zařízení, která dokážou detekovat a signalizovat požár bez potřeby napájení (jsou napájené vestavěnou baterií). Jsou vhodné i pro použití v místech, kde není možné instalovat kabely nebo kde je vysoké riziko výpadku elektrické energie. Některé typy je možné propojit s ústřednou domácího elektronického zabezpečovacího systému. 
 
Podle požární vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb se vyžaduje montáž požárních hlásičů s normou EN14604 do všech nově kolaudovaných objektů: 
 
 • V bytech do 150 m2 jeden požární hlásič.
 • V rodinných domech jeden požární hlásič na každé patro. 
 
Autonomní hlásiče požáru mohou být optické, tepelné nebo kombinované podle typu požáru, který jsou schopné rozpoznat. 
 
 • Optické hlásiče požáru – levný typ, který je relativně spolehlivý. Nehodí se ale z principu pro instalace v pokojích nad krby a kamny, která mohou kouřit ven. 
 • Ionizační detektor požáru – jejich výhodou (z hlediska četnosti falešných poplachů však i nevýhodou) je velmi vysoká citlivost. 
 • Tepelné hlásiče požáru – používají se zejména v blízkosti krbů nebo kotlů, které by u ostatních hlásičů mohly vyvolávat výše zmíněné falešné poplachy. Výhodou teplotních čidel je, že dokáží zachytit požár už v době jeho vzniku, nebo dokonce ještě před ní – mají tedy výraznou preventivní funkci. 
 • Kombinované hlásiče požáru – využívají současně dvou odlišných fyzikálních principů, což zvyšuje efektivitu a snižuje rizika falešných poplachů vlivem prostředí 
 
Tip: Nezapomeňte u autonomních hlásičů požáru pravidelně kontrolovat a měnit baterie. 
 
 

Závěrem

Případný požár dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje nebo hlásiče požáru. Kontaktujte nás, rádi vám s výběrem prostředků požární ochrany poradíme, a navíc doporučíme prověřenou montážní společnost. Optimální návrh včetně cenové nabídky vám vypracujeme zdarma. 
© 1989 - 2024 ALARM ABSOLON, spol. s.r.o. Zobrazit plnou verzi

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.