Nový Jablotron 100+

Nový Jablotron 100+

Větší - širší - chytřejší

Objevte škálu možností, které vám přináší nový zabezpečovací systém. Nový model navyšuje klíčové parametry a představuje tak ideální řešení pro zabezpečení větších objektů jako jsou bytové domy, školy nebo větší podniky.


Realizujte větší instalace

JABLOTRON 100+ zachovává to nejlepší z modelu JABLOTRON 100 a současně rozšiřuje možnosti uživatelského nastavení. Systém umožňuje napojení více detektorů a také ovládání většího množství programovatelných výstupů.

600 Uživatelů

JABLOTRON 100+ je ideálním řešením pro jednoduchý přístupový systém školy. Každý žák nebo zaměstnanec obdrží čip, který mu umožní přístup do zvolených prostor. Do učeben nebo šatny se tak dostanou pouze povolané osoby. Nově díky možnosti kopírovat práva uživatele velmi rychle a jednoduše nastavíte, do jakých prostor získá přístup žák, kam učitel a kam třeba technik. To vše až pro 600 uživatelů.

50 SMS reportů

V kancelářské budově, kde sídlí až 15 různých firem, můžete nastavit zasílání reportů ze systému na tři zaměstnance z každého oddělení. Každému úseku také lze nastavit, jaké reporty bude dostávat. Souhrnné reporty za všechna oddělení pak navíc může přijímat až pět osob. Zpravidla se bude jednat například o správce budovy nebo recepci.

64 Kalendářů

Systém JABLOTRON 100+ nabízí možnost nastavit opakování určitého typu kalendářní akce v libovolných intervalech. Velmi jednoduše tak nastavíte zapnutí filtrace bazénu každé dvě hodiny po celý den. Kromě toho je nyní možné zvolit až čtyři konkrétní časy, kdy dojde ke spuštění. Vy si tak filtraci bazénu můžete nastavit v hodinách mimo špičku a ušetřit náklady na elektřinu.

230 Detektorů

Představte si bytový dům, ve kterém je 15 bytů. JABLOTRON 100+ umožňuje každý nich zabezpečit nově až 15 detektory. To vám dává možnost jednotlivé byty pohodlně zabezpečit nejen proti vloupání, ale současně také proti vyplavení, požáru nebo úniku oxidu uhelnatého.

128 Programovatelných výstupů

Zvýšení počtu programovatelných výstupů vám poskytuje široké možnosti, například pro nastavení ovládání každého světla ve vile samostatně. Nyní nastavíte automatické spuštění ventilace v případě, že se v objektu pohybují lidé nebo vypnutí elektřiny po úplném zajištění budovy. Lze také ovládat světla pomocí detektorů pohybu a automatizovat otevření vjezdových bran.


 

Novinky ve videoverifikaci

Videoverifikační IP kamery Byly vylepšeny přidáním řady nových funkcí v aplikaci MyJABLOTRON a konfiguraci softwaru.

Livestream ve widgetu

Videoverifikace je nyní ještě rychlejší! Otevřít livestream teď můžete přímo ve widgetu, aniž by bylo nutné spouštět aplikaci a video v několika krocích.

Ředění časové osy

Dostaňte se na detail časové osy pomocí zoomu. Jednoduše přejeďte prstem nahoru a snadno najdete konkrétní čas. Pomocí časové osy je možné dosáhnout až na úroveň sekund.

Stahování vybraného záznamu

Stahujte záznamy s délkou až 60 minut a uložte je do galerie. V případě, že dojde k překročení volných minut, systém automaticky vymaže paměť.

Obrandované switche PoE

Napájení kamer pomocí nových switchů JABLOTRON je možné až do 250 metrů. V portfoliu najdete switch PoE se 4 nebo 8 porty.

Video sekvence z aktivace PG

Nově také jakýkoliv programovatelný výstup může vytvořit video sekvenci! Vy tak obdržíte video například při každém sepnutí magnetu detekujícího otevření dveří.

Nová služba 60 videosekvencí

Jablotron zavadí novou službu poskytující koncovému uživateli živý náhled z kamery a až 60 videosekvencí.


 

Nová verze F-Linku

Nový F-link přináší montážním technikům mnohá vylepšení a 40 nových funkcí pro konfiguraci velkých instalací. Poznejte ty nejzajímavější!

Režim den / noc

Nyní můžete aktivovat periferie nebo reakce u programovatelných výstupů v systému podle astronomického kalendáře, který přesně určuje východ a západ slunce na určitém místě pomocí GPS souřadnic.

Nová logika kalendáře

Kalendář umožňuje nastavit čas, kdy bude aktivována vybraná akce. Pomocí funkce Časování můžete nastavit až 4 konkrétní časy pro aktivaci dané kalendářní akce v rámci jednoho dne. Funkce Opakování umožňuje opakovat akce ve vybraném intervalu v rámci jednoho kalendáře.

Kopírování práv uživatele

Tato funkce umožňuje určit vzorového uživatele a následně snadno zkopírovat jemu přidělená práva pro vybrané skupiny uživatelů. Díky tomu můžete rychle přiřadit práva, změny kódu, časově omezený přístup, sekce, programovatelné výstupy nebo zprávy SMS.

Jeden detektor aktivuje několik PG

Rozšíření počtu aktivací programovatelných výstupů periferního zařízení posouvá možnosti domácí automatizace na jinou úroveň. Jedna periferie nyní může aktivovat libovolný počet relevantních programovatelných výstupů.

Režim údržba

Nový režim umožňuje přístup z F-linku, J-linku nebo přes klávesnici bez nutnosti vypnutí programovatelných výstupů v instalaci. Baterie bezdrátových periferií lze snadno vyměnit, protože v režimu údržby jsou deaktivovány pouze zprávy o alarmu.

Reakce zkráceného odchodu

Přidání reakce zkráceného odchodu urychluje proces zajištění objektu. Reakce zkráceného odchodu zkracuje odchodové zpoždění na pět sekund po zklidnění detektoru. Tato funkce přináší výhody ve formě výrazné úspory baterie.

© 1989 - 2019 ALARM ABSOLON, spol. s.r.o. Zobrazit plnou verzi