Preventivní opatření před otravou oxidem uhelnatým CO

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu a je vysoce toxický vůči lidskému organismu. Vzniká při procesu nedokonalého spalování organických hmot. V určitém množství vzniká vždy, pokud něco hoří. Mezi významné producenty CO patří zejména také automobilová doprava.

Otrava oxidem uhelnatým (CO) nastává po vdechnutí jeho většího množství. Mezi projevy otravy oxidem uhelnatým patří bolest a točení hlavy, nevolnost na zvracení, dušnost, kolabování, porucha vědomí nebo bezvědomí.

Nejčastější příčiny otravy

Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým hrozí zejména ve chvíli, kdy není správně vyčištěn komín a topí se plynnými palivami. Špatně vyčištěný komín nemá správný tah a do okolního prostoru může unikat právě oxid uhelnatý. Na následky otravy CO umírá ročně víc lidí, než na všechny ostatní plyny dohromady.

Prevence ochrany

Proti otrávení slouží detektory oxidu uhelnatého. Detektory slouží k včasnému varování před nebezpečnými účinky tohoto plynu. K tomu slouží například autonomní detektory EI208DW a EI208W, které můžete nalézt také v naší nabídce! 

EI208DWEI208W

Diskuse
Zatím žádné příspěvky
© 1989 - 2019 ALARM ABSOLON, spol. s.r.o. Zobrazit plnou verzi