Obchodní podmínky - poukázky

Všeobecné obchodní podmínky použití poukázek

I. Principy

Tyto Všeobecné podmínky a principy („Podmínky“) upravují podmínky použití poukázek provozovaných společností ALARM ABSOLON, spol. s r.o., se sídlem Březinova 9, 186 00, Praha 8, IČO: 44796391, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 6075 (dále jen „Absolon“). Poukázky jsou určeny zákazníkům společnosti Absolon.

Pokud zákazník při nákupech na pobočkách Absolon obdrží poukázku (viz Poukázky), tak ji může při následujícím nákupu použít na nákup libovolného zboží, které je distribuováno firmou Absolon.

II. Poukázky

Na poukázkách je přesně definováno, jakým způsobem byly získány a jak dlouhou mají platnost. Poukázku můžete obdržet např. při odběru zboží, na akci pořádané firmou Absolon, po osobní schůzce se zástupci firmy Absolon. Poukázka není nárokovatelná ze strany zákazníka. Základní body týkající se přidělení poukázek, možnosti čerpání, jejich omezení a reklamační postup jsou uvedeny v následujících bodech:

a. Poukázky a jejich čerpání

Poukázka platí na libovolné zboží distribuované firmou Absolon. Při předložení poukázky Vám obsluha odečte její nominální cenu z ceny Vámi objednaného zboží. Při online objednávce zadejte identifikační číslo poukázky do poznámky a cena Vám na základě této informace bude dodatečně snížena.  

 

b. Omezení poukázek

Poukázky mají následující omezení:

·         Každá poukázka má omezenou platnost

·         Aby byla poukázka platná, tak na ní musí být vyplněný:

o   Identifikační kód

o   Datum platnosti (validace) poukazu

o   Podpis a razítko firmy Absolon

·         Poukázky a ani jejich část se nedá proměnit za peníze

 

Minimální hodnota objednávky: 

  • Minimální hodnota objednávky musí být 10x vyšší než hodnota poukázky

 

  • poukázka v hodnotě 100 Kč      -   min.hodnota objednávky 1 000 Kč bez DPH

  • poukázka v hodnotě 300 Kč      -   min.hodnota objednávky 3 000 Kč bez DPH

  • poukázka v hodnotě 500 Kč      -   min.hodnota objednávky 5 000 Kč bez DPH

  • poukázka v hodnotě 1 000 Kč   -   min.hodnota objednávky 10 000 Kč bez DPH

 

III. Reklamace a námitky

Veškeré případné reklamace týkající se poukázek (nominální hodnota, nevyplněné údaje apod.) musí být uplatněny ihned při nákupu, ke kterému se vydání té konkrétní poukázky vztahuje. Na pozdější reklamace, týkající se poukázek, nebude brán zřetel.  

IV. Dodatek k pravidlům

Firma Absolon si vymezuje právo na změny pravidel, typů, čerpání poukázek i případných omezení a to bez udání důvodu. Zároveň může vydat i jiný typ poukázky, který není výše uvedený a na který se mohou vztahovat jiné podmínky, které budou uvedeny přímo na daném poukazu. Veškeré změny, které by byly případně provedeny, neovlivní platnost, nominální hodnotu a ani způsob použití již vydaných poukázek.

V. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 31. 10. 2016.

Diskuse
Zatím žádné příspěvky
© 1989 - 2019 ALARM ABSOLON, spol. s.r.o. Zobrazit plnou verzi